From the recording Intermezzo

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Spinkej Myšáčku spi,
zavři očička svý,
dvě hvězdy ve vesmíru…
Ať tu září sto let,
máš život sladký jak med,
ať v srdci nosíš víru…..

Že pro všechno co máš rád,
za to stojí se prát
a láska všechny rány zhojí.
Denně modliteb pár,
za tu čest za ten dar,
pravdu hájit v boji.

Spinkej Myšáčku spi,
zavři očička svý,
dvě hluboké tůně…..
Zalévej moudrosti květ,
pomůžeš vyléčit svět,
který strachem stůně….

Ať každé rozcestí
je zkratkou ke štěstí,
i když se cesty kroutí.
Denně modliteb pár,
za ten nádherný dar,
dojít k poučení z pouti.